Kantoorure:

Maandae tot Vrydae tussen 07:30-14:00

Kontakpersoon:

René Markgraaff

Kontaknommer:  063 732 1166

E-pos: admin@juniorakademie.co.za

 

Sentrumhoof:  

Lorain Du Plessis Smit

Kontaknommer:  0824654650

E-pos:  hoof@juniorakademie.co.za

Junior Akademie

Vroeë  Kindontwikkeling Sentrum

Unielaan 1, Uniepark, Stellenbosch       admin@juniorakademie.co.za        063 732 1166