Ons program

Die doel van die program is om te verseker dat alle kinders onder die ouderdom van vyf jaar in 'n VKO-sentrum voordeel trek uit 'n liefdevolle, veilige en gelukkige omgewing waar hulle kan speel en ontwikkel en wat die grondslag lê vir sukses met die laerskoolkurrikulum.


Ons program gee kinders die geleentheid om op ‘n hoër 

standaard en vinniger tempo te ontwikkel; dit word speel-

speel gedoen.  Kinders kry die regte stimulasie in elke

ouderdomsgroep. Junior Akademie se speel-en-leer-

program fokus daarop om deurlopende stimulasie vir ons

kinders te gee.  


Ons het die geleentheid by Junior Akademie om ons kinders tot hulle volle potensiaal te help ontwikkel.  Om ons hiermee te help, moet ons weet wat om van elke ouderdom en ontwikkelingsfase van ons kinders te verwag. 

 

Dit is ons misie dat elke kind as individu op alle gebiede ontwikkel. Om hiermee sukses te behaal, word 'n geïntegreerde geletterdheids-, syfervaardigheids- en leervaardigheidsprogram aangebied. 


Oggend program

Junior Akademie Speel-en-Leer Opvoedkundige Program is geskryf om

kinders op ‘n informele manier te leer.  Die program word gebruik  om

elke kind te help om  speel-speel hulle volle potensiaal te bereik. 

Ons glo dat deur “playful education”  leer sal plaasvind.

 

 

 

 

Middag program

Hoe lekker is dit om middae saam met ons maats te speel. 

Ons fokus Maandae, Woensdae en Vrydae op groot motoriese aktiwiteite

en Dinsdae en Donderdae op sensories en fyn motoriese aktiwiteite. 

Kom kyk gerus hoe lekker ons maats speel.

Vakansie-program

Wat is lekkerder as vakansie? Wel, dit kan  vakansie wees by ons.

Junior Akademie is oop tydens vakansies, behalwe Desember. 

Ons het 'n winter- en somer vakansie-program wat spesiaal vir ons maats uitgewerk word.

Buitemuurse Aktiwiteite

Ons het 'n wonderlike span wat  buitemuurse aktiwiteite

aanbied by ons sentrum.  Dit is vir ons baie belangrik om

'n verskeidenheid aktiwiteite van die beste gehalte vir

ons maats te bied.

* Kinder Kinetika

* Rugby

* Sokker

* Krieket

* Playball

* Monkeynastix

* A+ Students

* Tiny Tennis

baba seun masker.jpg